Výměníky pro odpadní teplo

Příkladem mohou být výměníky pro využití v domácnostech, např.:

Sprcha Plus

Jde o zařízení určené k instalaci přímo do jednotlivého sprchového koutu. Úspora energie v tomto případě činí až 40% spotřeby teplé vody při sprchování.

Odpadní výměník typ ZWT400-1

Jedná se o výměník, který je konstruován tak, aby jej bylo možno bezproblémově instalovat do již existujícího odpadního potrubí. Tento výměník je určen pro domácnosti i pro průmyslové využití. Viz příklad níže.

Odpadní výměník typ ZWT980

Tento výměník je však určen již pro větší množství odpadního tepla. Například v prádelnách atp.

Výměník Vesuv

Je rovněž určen k získání tepla z odpadní vody. Pro názornost uvádíme schematické znázornění principu použití výměníku v domácnosti.

Schéma