Středisko zámečnictví a zabezpečení

Bezpečnost objektů se zvyšuje dodatečnými úpravami všech míst, která případným nevítaným návštěvníkům jejich pokusy o vniknutí do objektu značně znesnadní. V každé budově je takovýchto potenciálně slabých míst více a my se snažíme o zvýšení odolnosti objektů na všech kritických místech.

Jako kritická místa v objektech jsou vytipovávána zejména:

  1. Vstupní dveře
  2. Okna
  3. Balkóny
  4. Garáže
  5. Sklepní okna

Různým technickým řešením umíme znesnadnit vstup nezvaným návštěvníkům!

Vyrábíme, dodáváme a instalujeme bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, mříže, zámečnické práce a služby a další.

Máte dotaz?