Sluneční kolektory

Dodáváme a montujeme také solární kolektory pro ohřev užitkové vody, bazénové vody apod. Nabízíme solární kolektory od firmy EKOSOLARIS, která je dlouholetým a tradičním českým výrobcem kolektorů.

Využívání sluneční energie přináší snížení skleníkových plynů a tím se zásadním způsobem podílí na omezování skleníkového efektu. Větší využívání sluneční energie pomáhá snižovat výrobu energie z tradičních nerostných surovin a je nezbytné pro budoucnost naší planety i následujících generací.

Solární zařízení jsou dnes již běžnou součástí moderních budov. Vzhledem k neustále se snižujícím energetickým nárokům budov se tím podíl solární energie na celkové spotřebě stává vyšším.

Jednou z mála nevýhod solárních zařízení je nepravidelnost slunečního záření a různá intenzita, která je také závislá na ročních obdobích. Z tohoto důvodu pak musí být tento systém doplňován klasickými zdroji: elektřinou, plynem a podobně.

Sluneční kolektory