Poradenství v oblasti spotřeby energií

Základem poradenství je konzultace v rozsahu 1 až 2 hodin zdarma na místě za účelem prvotního posouzení možnosti navrhnout energeticky úsporná opatření jako jsou:

 • zateplení
 • regulace
 • využití zisků
 • zdroj
 • obnovitelný zdroj
 • využití odpadního tepla

Na základě zhodnocení a reálnosti řešení nabízíme zpracování:

 • posudku, auditu, nebo jen návrhu opatření
 • výběr optimálních variant s přihlédnutím k požadavkům zadavatele a upozorněním na možnost státní dotace
 • po schválení návrhu zadavatelem všech technických podkladů pro realizaci a případnou pomoc při zpracování potřebných podkladů pro získání státní dotace

Realizaci celé dodávky včetně montáže, uvedení do provozu, předání a následný servis:

 • topení
 • vzduchotechnika
 • klimatizace
 • regulace
 • solární systémy
 • tepelná čerpadla všech druhů
 • výměníky na získání tepla z odpadních i silně znečištěných vod, případně z odpadního vzduchu

Máte-li zájem, přijďte, zavolejte, faxujte, e-mailujte. Náš specialista se dostaví na konzultaci v dohodnuté době, zodpoví Vaše dotazy a vytyčí směr návrhu pro další efektivní postup.